• 01.jpg
 • 02.jpg
 • 03.jpg
 • 04.jpg
 • 05.jpg
 • 06.jpg
 • 07.jpg
 • 08.jpg
 • 09.jpg
 • 10.jpg
 • 11.jpg
 • 12.jpg
 • 13.jpg
 • 14.jpg

Biserica cu hramurile „Sfântul Gheorghe” şi „Sfântul Nicolae” a fost construită în perioada 1939-1983. Sfinţirea a avut loc la 15 mai 1983 ce către PF Părinte Patriarh Justin Moisescu, ÎPS Antonie Plămădeală, PS Roman Ialomiţeanul şi PS Lucian Făgărăşanul, înconjuraţi de un sobor de preoţi, diaconi şi mulţi credincioşi. Biserica este pictată de Iosif Vasu şi ucenicii Marian George şi Marcel Codrescu (1979-1983).

Preoţii parohi în perioada 1994-2014: Ioan Cucu, Constantin Puia, Corneliu Bujoreanu (paroh 1995-2010, slujitor şi în prezent), Cristian Groza (din 2008 şi în prezent), Sebastian Pârvu (din 2012 şi în prezent), Ciprian-Ioan Staicu (slujitor din 2010 şi în prezent). Dintre preoții parohi și slujitori, doi sunt Doctori în Teologie: Ciprian-Ioan Staicu (2008) și Cristian Groza (2014) și unul Doctor în Istorie, Sebastian Pârvu (2014). Soţiile preoţilor: Ioana Groza, profesor de Religie cu studii superioare (Facultate de Teologie Ortodoxă Sibiu); Sânziana Pârvu, profesor în învăţământul primar cu studii superioare (Facultatea de Psihopedagogie Braşov); Ioana-Alina Staicu, profesor de Religie cu studii superioare (Facultate de Teologie Ortodoxă Bucureşti) și masterale.

Lucrări de renovări şi reparaţii în perioada 1994-2014: a fost instalată o staţie de sonorizare a catedralei (1995); introducerea încălzirii centrale (1996); prelungirea pridvorului cu boltă betonată (1996); construirea unei balustrade de fier forjat la tinda bisericii şi gratii metalice cu cruci la ferestre (1997-1998); electrificarea clopotelor (2000); pavarea şi iluminatul curţii (2004-2005). În perioada 2008-2009 s-au realizat lucrările: modernizarea iluminatului şi a sonorizării catedralei, amenajarea unui magazin bisericesc, construirea casei pentru lumânări, amenajarea centrului de consiliere de zi – Aşezământul social „Sfântul Nicolae”, a Centrului pentru tineret, a bibliotecii, depozitului de arhivă şi a biroului parohial; amenajarea curții bisericii (asfaltare și alei) și pictarea paraclisului.

Spațiul muzeal de la demisolul catedralei, momentan, este în curs de reamenajare. Acoperişul şi cele cinci turle au fost reparate (modificarea şarpantei, înlocuirea cu tablă de cupru). Geamurile au fost înlocuite. Biserica a fost înzestrată cu veşminte preoţeşti, sfinte vase, obiecte şi cărţi de cult şi cu 34 de icoane prăznicare, donate de Gheorghe Avram. În curtea catedralei s-a amenajat o troiţă în cinstea eroilor neamului. Catedrala ortodoxă este un monument simbol pentru comunitatea românească din Sfântul Gheorghe şi judeţul Covasna.

 

Dintre numeroasele manifestări găzduite şi organizate menţionăm: festivaluri de colinde, conferinţe în cadrul „Serilor filocalice”, pelerinaje la biserici și mănăstiri; în parteneriat cu Liga Cultural Creştină „Andrei Şaguna”, Centrul Ecleziastic de Documentare „Mitropolit Nicolae Colan”, Forumul Civic al Românilor din Harghita şi Covasna, Fundaţia „Mihai Viteazul”, Fundaţia „Justinian Teculescu”, slujbe de pomenire a unor personalităţi locale, acordarea titlului de cetăţean de onoare al comunităţii româneşti din Sf. Gheorghe, manifestări consacrate Zilei Naţionale a României şi altor momente importante din istoria naţională. Din anul 2008 îşi desfăşoară activitatea corul catedralei „Ecclesia” condus de dirijor Claudiu Bugnar.

PS Ioan a oficiat numeroase liturghii arhiereşti şi a participat la manifestări de spiritualitate ortodoxă și cultură românească. Pentru activitatea desfăşurată preotul Corneliu Bujoreanu a primit distincţia de „iconom stavrofor”. Vizite pastorale au fost făcute de către: PF Teoctist Arăpaşu, ÎPS Antonie Plămădeală, ÎPS Serafim Joantă, PS Vasile Fluieraş, PS Sofian Braşoveanu, PS Varsanufie Prahoveanu, pr. prof. dr. Galeriu Constantin, pr. prof. dr. Ilie Moldovan, pr. Ioan Iovan. De asemenea, amintim vizite ale unor personalităţi: preşedinţi ai României (Ion Iliescu, Emil Cosntantinescu) și alţi demnitari: Adrian Năstase, Radu Vasile, Corneliu Vadim Tudor, Gheorghe Funar, Dumitru Prunariu. Tot aici îşi desfăşoară activitatea Aşezământul social „Sfântul Nicolae”, asociaţie a bisericii cu aproximativ 100 de familii luate în evidenţă.

Parohia a acordat ajutoare constând în alimente și îmbrăcăminte sinistraţilor şi familiilor nevoiaşe și a susţinut program de After School. Corul „Ecclesia” al Catedralei a participat la Festivalul de colinde de la Casa Armatei, Braşov (2010), Concertul de la Arcuş (2010), concerte de colinde în Catedrala din Sfântu Gheorghe (2010-2013), Concertul caritabil la biserica romano-catolică din Sfântu Gheorghe (2012); şi a obţinut mențiune la Etapa mitropolitană a concursului „Lăudaţi pe Domnul!” pentru coruri mixte parohiale (Sibiu, octombrie 2013) şi locul II la concursul: Festivalul coral „George Sbârcea” (martie 2014). De asemenea, corul dă răspunsurile la Sfânta Liturghie săvârșită în Catedrala Ortodoxă din Sfântu Gheorghe, în fiecare duminică, începând din septembrie 2008. Corul a mai dat răspunsurile la sfintele liturghii în mai multe lăcașuri de cult (biserica din loc. Dumbrăveni, Mănăstirea Râmeț, Biserica „Șerban Vodă” din București, Mănăstirea Izvorul Mureșului, Mănăstirea Făgețel, Mănăstirea Valea Mare), cu ocazia pelerinajelor organizate de Catedrala Ortodoxă din Sfântu Gheorghe.

Din octombrie 2011 şi în prezent, sub coordonarea pr. drd. Cristian-Anthonio Pintrinjel, funcţionează Corul de copii și tineret „Sfântul Ierarh Nicolae” al Catedralei, ca motor în desfășurarea activităților dedicate copiilor și tinerilor aflate sub egida proiectului național inițiat de Patriarhia Română, „Hristos împărtășit copiilor”. Prin activitatea sa bogată, catehetică, culturală (muzică - genul religios și patriotic până la stilul folk, muzică ușoară sau populară, cursuri de muzică psaltică, teatru, oratorie), social-filantropică, dar și recreativeducațională (tabere, excursii, drumeții), grupul își propune să conserve și să promoveze valorile religios-morale ale poporului român, precum și dragostea de țară, neam, limbă și de tot ce este frumos și ziditor de suflet.

În 26 aprilie 2013, în Catedrala Ortodoxă din Sfântu Gheorghe, corul de copii a oferit Spectacolul caritabil de Teatru „Prințul Fericit”, de Oscar Wilde (regia și aranjamentul muzical). La demisolul catedralei funcţioneauză Muzeul Spiritualităţii Româneşti, inaugurat la 4 decembrie 1993, cu binecuvântarea ÎPS Antonie Plămădeală, Mitropolitul Ardealului, Crişanei şi Maramureşului, din iniţiativa şi strădania Ligii Cultural- Creştine „Andrei Şaguna” şi a Parohiei Ortodoxe Sfântu Gheorghe.

Expoziţia permanentă a Muzeului Spiritualităţii Româneşti ilustrează continuitatea de locuire a românilor pe aceste meleaguri, precum şi vechimea creştinismului lor, încă din vremea etnogenezei neamului românesc, prin vestigiile creştine de la Olteni (sec. III) şi Poian (sec. VI). Ea expune numeroase valori din importanta colecţie de icoane pe lemn şi pe sticlă din sec. XVIII şi XIX, multe dintre ele provenind de la biserici dispărute sau din lăcaşuri de cult rămase cu credincioşi puţini, sau chiar fără credincioşi în urma vitregiilor şi răutăţilor vremii.

Muzeul posedă un mare număr de cărţi religioase, expunând o serie de rarităţi, cum sunt: „Cazania lui Varlaam” (Iaşi, 1643), „Îndreptarea legii” (Târgovişte, 1652), „Chiriarodromion” (Alba Iulia, 1699), un „Liturghier” tipărit în anul 1713 de Antim Ivireanul, precum şi numeroase alte tipărituri cu caracter religios, provenind din vestitele centre tipografice de la Bucureşti, Râmnicu Vâlcea, Buzău, Iaşi, Mânăstirea Neamţ, Roman, Blaj etc., atestând şi în acest fel legăturile spirituale ale românilor localnici cu cei de pretutindeni. 

Muzeul Spiritualităţii Româneşti a fost vizitat de personalităţi ale culturii şi vieţii publice româneşti precum: academicienii Virgil Cândea, Gheorghe Vlăduţescu, Horia Colan, profesorii universitari şi oamenii de cultură Ioan Caramitru, Ioan Ungureanu, Grigore Vieru, Gheorghe Lazarovici, Ilie Bădescu, Nicolae Mătcaş, Valeriu Tabără ş.a.

 

Susține catedrala noastră

Statistici vizitatori

Flag Counter