Muzeul Naţional al Carpaţilor Răsăriteni

CATALOGUL DIGITAL AL COLECŢIEI ECLEZIASTICE

de la Catedrala Ortodoxă din Sfântu Gheorghe (CV)


proiect finanţat de
Administraţia Fondului Cultural Naţional

Descrierea activităţilor proiectuluiActivitatea 1. Selectarea pieselor de patrimoniu ecleziastic

  Echipa proiectului a selectat cele 300 de piese de patrimoniu ecleziastic la sediul Muzeului Spiritualităţii Româneşti din Sfântu Gheorghe, din cadrul Parohiei Ortodoxe I Sfântu Gheorghe.


Activitatea 2. Curăţirea pieselor ecleziastice

  Piesele de patrimoniu ecleziastic administrate de Parohia Ortodoxă I Sfântu Gheorghe au fost depozitate în condiţii care nu îndeplineau în totalitate normele de păstrare şi conservare a patrimoniului naţional mobil. Pentru a putea fi fotografiate, măsurate şi analizate în vederea întocmirii fişelor de evidenţă digitale, piesele au fost deprăfuite şi curăţate foarte bine.


Activitatea 3. Fotografierea pieselor

  Toate cele 300 de piese propuse spre analiză au fost fotografiate în ansamblu şi în detaliu, în funcţie de complexitatea piesei. Pentru fiecare piesă s-au realizat cel puţin 3 fotografii. În total au fost organizate 300 de fişiere cu peste 3800 fotografii digitale ale pieseleor (10 GB).


Activitatea 4. Măsurarea pieselor

  În funcţie de categoria de patrimoniu din care au făcut parte, toate cele 300 de obiecte au fost măsurate standard după următorii parametri: L=lungime, LA=laţime, GR=grosime, D=diametru şi G=greutate.


Activitatea 5. Inventarierea pieselor

  Fiecare piesă analizată a fost inventariată şi marcată (după caz cu tuş sau gel) cu numere de inventar permanente de la 1 la 300, în funcţie de ordinea cu care au intrat în colecţia de patrimoniu ecleziastic administrat de Parohie.


Activitatea 6. Registrul de Inventar

  La elaborarea Registrului de Inventar s-a ţinut cont de normele legale în vigoare cu privire inventarierea patrimoniului naţional din cadrul colecţiilor după cum urmează: 0 – Numărul de Inventar; 1 – Data intrării în patrimoniu; 2 – Denumirea sau titlul şi autorul obiectului; 3 – Descrierea şi numărul fişei de fototecă; 4 – Număr de bucăţi; 5 – Locul, data şi autorul descoperiri; 6 – Colecţia; 7 – Materialul sau titlul; 8 – Dimensiuni şi greutate; 9 – Stare de conservare; 10 – Provenienţa; 11 – Documentul de intrare; 12 – Valoarea; 13 – Ieşire; 14 – Verificare; 15 – Observaţii.

  Toate cele 300 de piese au fost inventariate în Registrul de Inventar de la poziţia 1 la 300, la fiecare rubrică din cadrul Registrului. Registrul de Inverntar este deschis, dezvoltarea colecţiei sub forma donaţiilor sau achiziţiilor în patrimoniul administrat de Parohia Ortodoxă I Sfântu Gheorghe, piesele vor fi înregistrate începând cu numarul 301.


Activitatea 7. Elaborarea fişelor de evidenţă

  Au fost întocmite 300 fişe de evidenţă FAE, pentru fiecare domeniu de patrimoniu şi categorie de obiect în parte conform normelor legale cu privire la patrimoniul cultural mobil. Au fost completate rubricile fişei FAE, modelul de pe www.cimec.ro, din cadrul Ministerului Culturii şi Patrimoniului Ciltural Naţional. Fişa FAE, s-a realizat după următorul model şi a respectat următoarele rubrici: Domeniul, Deţinătorul, Categoria, Autor, Datare, Material, Dimensiuni, Inscripţie, Descriere, Iconografie, Bibliografie, Observaţii, Mod de Deţinere, Proprietari Anteriori, Loc de Păstrare, Foto, Achiziţionat de, Întocmit, Expertizat.


Activitatea 8. Elaborarea fişelor de conservare

  Au fost întocmite 300 fişe de conservare pentru toate piesele de patrimoniu analizate în vadrul acestui proiect. Fişa de conservare, s-a realizat după următorul model şi a respectat următoarele rubrici: Numărul de ordine, Numărul fişei de FAE, Numărul de Inventar, Denumirea obiectului, Autorul, Posesorul, Dimensiuni (lungime, lăţime, diamentru, grosime, greutate, culoarea), Perioada, Şcoala/Stil/Epoca/Atelier, Valoarea, Funcţia Inţială/Actuală, Descrierea sumară, Consemnarea detaliată a stării de conservare, Propuneri pentru conservare, Materiale şi Tehnologi, Anamneza obiectului, Analize fizice, Analize Chimice, Analize Biologice, Menţiuni Speciale, Condiţiile de Păstrare a Obiectului, Aprecierea sintetică privind condiţiile păstrării, Restaurari, Conservator, Muzeul, Semnatura.


Activitatea 9. Tipărirea fişelor de evidenţă şi conservare

  Fisele au fost tipărite în trei exemplare: fişe de evidenţă (900 de fişe de evidenţă); fişe de conservare (900 de fişe de conservare). Fişele vor fi păstrate în dosare separate – câte un exemplar de Muzeul Naţional al Carpaţilor Răsăriteni, Parohia Ortodoxă I Sfântu Gheorghe şi Muzeul Spiritualităţii Româneşti din Sfântu Gheorghe.


Activitatea 10. Crearea bazei de date cu parametri cuantificabili

  Toate cele 300 de piese au fost introduse într-o bază de date Microssoft Acces, după următoarea structură: Numar inventar, Categorie, Tip, Nume, Provenienţă, Datare, Dimensiuni, Descriere, Tehnici si materiale, Limba si caractere inscriptie, Text inscriptie, Foto, Valoare lei, Bun de expus.


Activitatea 11. Inscripţionarea a 300 de DVD-uri

  Au fost inscripţionate toate cele 300 de DVD-uri pentru a putea fi distribuite parohiilor ortodoxe din zona Curburii Carpatilor, judeţele Covasna, Harghita şi Braşov (fotografii piese, fise de evidenţă, fise de conservare, bază de date Access, Foto Registru Inventar).