Muzeul Naţional al Carpaţilor Răsăriteni

CATALOGUL DIGITAL AL COLECŢIEI ECLEZIASTICE

de la Catedrala Ortodoxă din Sfântu Gheorghe (CV)


proiect finanţat de
Administraţia Fondului Cultural Naţional

Descrierea proiectului


Contract nr.

115 / 29.07.2011

Beneficiarul:

Muzeul Naţional al Carpaţilor Răsăriteni

Adresa:

Sfântu Gheorghe, jud. Covasna, Str. Gabor Aron, nr. 16

telefon/fax:

0267/314139

e-mail:

secretariat@mncr.ro


  Proiectul s-a desfăşurat la sediul Muzeului Spiritualităţii Româneşti din Sfântu Gheorghe, administrat de Parohia Ortodoxă I Sfântu Gheorghe, ocazie cu care au fost fişate cele 300 de piese de patriomoniu ecleziastic (icoane - 184; starie şi textile - 11; piese de cult - 56; carte veche - 43; Tablouri - 6), atâtea câte au fost estimate iniţial.


  Cele 300 de obiecte de cult ortodoxe analizate acoperă o paletă cronologică şi culturală largă, fiind reprezentative pentru diversele zone de unde acestea au fost colectate, dar şi pentru perioada în care acestea au fost produse.


  Realizarea unei evidenţe ştiinţifice a patrimoniului ecleziastic administrat de Parohia Ortodoxă I Sfântu Gheorghe, jud. Covasna, prin derularea proiectului "Digitizarea Patrimoniului Ecleziastic al Parohiei Ortodoxe I Sfântu Gheorghe" şi-a atins pe deplin obiectivele propuse şi, totodată, poate constitui un model lucru şi pentru celelalte instituţii ecleziastice din zona Covasnei şi Harghitei.