Muzeul Naţional al Carpaţilor Răsăriteni

CATALOGUL DIGITAL AL COLECŢIEI ECLEZIASTICE

de la Catedrala Ortodoxă din Sfântu Gheorghe (CV)


proiect finanţat de
Administraţia Fondului Cultural Naţional


CATALOGUL DIGITAL AL COLECŢIEI ECLEZIASTICE


Parohia Ortodoxă Sf Gheorghe I din Sfântu Gheorghe a efectuat o muncă asiduă de colectare a pieselor patrimoniale ecleziastice din cadrul parohiilor ortodoxe de pe tot cuprinsul judeţului Covasna. Cercetările din parohiile covăsnene au prilejuit recuperarea unui lot considerabil de obiecte aparţinând domeniului ecleziastic de sorginte ortodoxă, de peste 300 piese. Acesta se compune din icoane (pe lemn, sticlă, pânză), şi diverse obiecte de cult folosite anterior pe altarele ortodoxe din parohii.


Din anul 1992 aceste piese de patrimoniu ecleziastic au fost parţial organizate şi selectiv expuse în colecţia Muzeului Spiritualităţii Româneşti din Sfântu Gheorghe, jud. Covasna. Din cauza faptului că în cadrul Parohiei Ortodoxe I din Sfântu Gheorghe nu a existat şi nu există nici în prezent personal angajat de specialitate în domeniul muzeologiei (muzeograf, cercetător, conservator), piesele de patrimoniu ecleziastic nu au fost evaluate şi nici evidenţiate conform normelor legale cu privire la organizarea colecţiilor şi evidenţa patrimoniului cultural.


Pentru a rezolva această problemă a patrimoniului ecleziastic administrat de Parohia Ortodoxă I din Sfântu Gheorghe, Muzeul Naţional al Carpaţilor Răsăriteni în parteneriat cu Parohia Ortodoxă Sf Gheorghe I din Sfântu Gheorghe, Asociaţia Cultural Ştiinţifică “Carpaţii Răsăriteni”, a organizat în perioada 1 septembrie - 15 noiembrie 2011, proiectul cultural Digitizarea Patrimoniului Ecleziastic al Parohiei Ortodoxe I Sfântu Gheorghe, cu sprijinul financiar al Administraţiei Fondului Cultural Naţional.


Proiectul s-a desfăşurat la sediul Muzeului Spiritualătăţii Româneşti din Sfântu Gheorghe, administrat de Parohia Ortodoxă I Sfântu Gheorghe, ocazie cu care au fost fişate cele 300 de piese de patriomoniu ecleziastic (Icoane – 184; straie şi textile – 11; piese de cult – 56; Carte veche - 43; Tablouri - 6), atâtea câte au fost estimate iniţial.


Piesele au fost introduse în Registrul de Inventar al Muzeului Spiritualităţii Româneşti din Sfântu Gheorghe (poziţia 1 - 300), au fost evidenţiate (300 de fişe de evidenţă - FAE), a fost consemnată starea de conservare (300 fişe de conservare) şi a fost creată baza digitală de date (Program Microssoft Acces - 300 de înregistrări).


Cele 300 de obiecte de cult ortodoxe analizate, acoperă o paletă cronologică şi culturală largă, fiind reprezentative pentru diversele zone de unde acestea au fost colectate, dar şi pentru perioada în care acestea au fost produse.


Pe viitor, ne propunem ca acest catalog să se completeze periodic cu alte poziţii şi fişe, cuprinzând fondul consistent, de peste 700 de volume de carte veche şi rară.