Muzeul Naţional al Carpaţilor Răsăriteni

CATALOGUL DIGITAL AL COLECŢIEI ECLEZIASTICE

de la Catedrala Ortodoxă din Sfântu Gheorghe (CV)


proiect finanţat de
Administraţia Fondului Cultural Naţional

Categoria Icoane


ID Număr inventar Categorie Tip Nume Provenienţă Datare Foto
242 MSR_239 Pictură icoană pe lemn Maica Domnului pe tron, Împăraţii Constantin şi Elena Ozun sec XIX
250 MSR_247 Pictură icoană pe lemn Sfânta Treime necunoscut mijlocul sec XIX MSR_247
249 MSR_246 Pictură icoană pe sticlă Răstignirea Domnului Vârghiş mijlocul sec XIX MSR_246
248 MSR_245 Pictură icoană pe sticlă Maica Domnului cu Pruncul necunoscut mijlocul sec XIX MSR_245
243 MSR_240 Pictură icoană pe lemn cu ferecătură Sfântul Nicolae Ozun sec XX MSR_240
223 MSR_220 Pictură icoană pe sticlă Iisus Hristos binecuvântând Păpăuţi mijlocul sec. XIX MSR_220
230 MSR_227 Pictură icoană pe vinilin Sfântul Nicolae Ozun sec XX MSR_227
229 MSR_226 Pictură grafică pe hârtie Desen grafic-floare necunoscut sec XX MSR_226
214 MSR_211 Pictură icoană pe lemn Adormirea Maicii Domnului Ozun mijlocul sec XIX MSR_211
225 MSR_222 Pictură icoană pe sticlă Botezul Domnului Chichiş sec XIX MSR_222
253 MSR_250 Pictură Icoană pe lemn Adormirea Maicii Domnului necunoscut mijlocul sec XIX MSR_250
224 MSR_221 Pictură icoană pe sticlă Sfântă cu crucea în mână necunoscut sec XIX MSR_221
244 MSR_241 Pictură icoană pe lemn cu ferecătură Maica Domnului cu Pruncul Ozun sec XX MSR_241
125 MSR_122 Pictură Icoană pe lemn Fecioara Maria cu pruncul Sita Buzăului mijlocul secolului al XIX-lea MSR_122
132 MSR_129 Pictură Icoană pe pânză Marama Sfintei Veronica Sf. Gheorghe 2010 MSR_129
111 MSR_108 Pictură Icoană pe lemn Sfântul Haralambie Dobârlău mijlocul secolului al XIX-lea MSR_108
112 MSR_109 Pictură Icoană pe lemn Sfântul Nicolae Băcel mijlocul secolului al XIX-lea MSR_109
113 MSR_110 Pictură Icoană pe lemn Sfântul Gheorghe Dobârlău mijlocul secolului al XIX-lea MSR_110
114 MSR_111 Pictură Icoană pe lemn Sfânta Paraschiva cu Sfântul Gheorghe Floroaia Mare mijlocul secolului al XIX-lea MSR_111
109 MSR_106 Pictură Icoană pe sticlă Punerea în Mormânt Păpăuţi mijlocul secolului al XVIII-lea MSR_106
124 MSR_121 Pictură Icoană pe pânză Sfântul Nicolae Aita Seacă 1929 MSR_121
108 MSR_105 Pictură Icoană pe sticlă Maica Domnului Îndurerată Barcani mijlocul secolului al XVIII-lea MSR_105
126 MSR_123 Pictură Icoană pe lemn Sfinţii Apostoli Petru şi Pavel necunoscut mijlocul secolului al XIX-lea MSR_123
127 MSR_124 Pictură Icoană pe lemn Învierea lui Isus Necunoscut mijlocul secolului al XIX-lea MSR_124
128 MSR_125 Pictură Icoană pe lemn Sfântul Mucenic Gheorghe Dobârlău 1795 MSR_124
129 MSR_126 Pictură Icoană pe lemn Sfânta Treime Târgu Secuiesc 1795 MSR_126
130 MSR_127 Pictură Icoană pe lemn Mântuitorul Iisus Hristos necunoscut mijlocul sec XIX MSR_127
217 MSR_214 Pictură icoană pe sticlă Maica Domnului îndurerată Băcel mijlocul sec XIX MSR_214
115 MSR_112 Pictură Icoană pe sticlă Punerea în Mormânt Târgu Secuiesc mijlocul secolului al XVIII-lea MSR_112
101 MSR_98 Pictură Icoană pe lemn Sfântul Nicolae Floroaia Mare mijlocul secolului al XIX-lea MSR_098
94 MSR_91 Pictură Icoană pe sticlă Sfinţii Trei Ierarhi Barcani a doua jumătate a secolului al XIX-lea MSR_091
95 MSR_92 Pictură Icoană pe sticlă Sfântul Ştefan cel Mare necunoscut 1981 MSR_092
96 MSR_93 Pictură Icoană pe sticlă Răstignirea Mântuitorului necunoscut mijlocul secolului al XIX-lea MSR_093
97 MSR_94 Pictură Icoană pe sticlă Maica Domnului Îndurerată Păpăuţi mijlocul secolului al XIX-lea MSR_094
98 MSR_95 Pictură Icoană pe sticlă Maica Domnului cu Pruncul Necunoscut mijlocul secolului al XIX-lea MSR_095
110 MSR_107 Pictură Icoană pe sticlă Sfânta Treime Păpăuţi mijlocul secolului al XVIII-lea MSR_107
100 MSR_97 Pictură Icoană pe sticlă Sfântul Haralambie Dobârlău mijlocul secolului al XIX-lea MSR_097
133 MSR_130 Pictură Icoană pe lemn Maica Domnului cu Pruncul în braţe Zagon mijlocul sec XIX MSR_130
102 MSR_99 Pictură Icoană pe lemn Isus Hristos Aita Mare mijlocul secolului al XIX-lea MSR_099
103 MSR_100 Pictură Icoană pe sticlă Sfântul Gheorghe Ariuşd mijlocul secolului al XIX-lea MSR_100
104 MSR_101 Pictură Icoană pe sticlă Maica Domnului cu Pruncul Belin mijlocul secolului al XIX-lea MSR_101
105 MSR_102 Pictură Icoană pe sticlă Isus Hristos Păpăuţi mijlocul secolului al XIX-lea MSR_102
106 MSR_103 Pictură Icoană pe lemn Sfântul Nicolae Barcani 1897 MSR_103
107 MSR_104 Pictură Icoană pe lemn Isus Hristos Pantocrator Barcani 1897 MSR_104
99 MSR_96 Pictură Icoană pe sticlă Botezul Domnului Belin mijlocul secolului al XIX-lea MSR_096
212 MSR_209 Pictură icoană pe pânză Sfântul Nicolae Sita Buzăului mijlocul sec XIX MSR_209
131 MSR_128 Pictură Icoană pe lemn Maica Domnului cu Pruncul în braţe Aita Seacă mijlocul sec XIX MSR_128
206 MSR_203 Pictură icoană pe pânză Maica Domnului cu Pruncul necunoscut mijlocul sec XIX MSR_203
207 MSR_204 Pictură icoană pe lemn Sfântul Nicolae Aita Mare mijlocul sec XIX MSR_204
208 MSR_205 Pictură icoană pe lemn Sfântul Ioan Botezătorul Mărcuş mijlocul sec XIX MSR_205
209 MSR_206 Pictură icoană pe lemn Mântuitorul, Deisis Târgu Secuiesc mijlocul sec XIX MSR_206
204 MSR_201 Pictură icoană pe lemn Maica Domnului cu Pruncul Ariuşd mijlocul sec XIX MSR_201
211 MSR_208 Pictură icoană pe lemn Adormirea Maicii Domnului Păpăuţi mijlocul sec XIX MSR_208
203 MSR_200 Pictură Icoană pe lemn Sfântul Haralambie Breţcu mijlocul sec XIX MSR_200
213 MSR_210 Pictură icoană pe lemn Sfântul Mina Băcel mijlocul sec XIX MSR_210
140 MSR_137 Pictură Icoană pe lemn Sfântul Arhanghel Mihail Barcani începutul sec. XX MSR_137
216 MSR_213 Pictură icoană pe sticlă Maica Domnului îndurerată Păpăuţi începutul sec XIX MSR_213
218 MSR_215 Pictură icoană pe sticlă Învierea Domnului // Răstignirea Domnului Păpăuţi mijlocul sec XIX MSR_215
219 MSR_216 Pictură Epitaf Punerea în Mormânt Chichiş 1887 MSR_216
221 MSR_218 Pictură icoană pe pânză Isus Pantocrator Sita Buzăului sec XX MSR_218
210 MSR_207 Pictură icoană pe lemn posibil Arhanghelul Mihail Păpăuţi mijlocul sec XIX MSR_207
196 MSR_193 Pictură icoană pe lemn Maica Domnului cu Pruncul Păpăuţi mijlocul sec XIX MSR_193
134 MSR_131 Pictură Icoană pe lemn Sfinţii Arhangheli Mihail şi Gavril Zagon mijlocul sec XIX MSR_131
135 MSR_132 Pictură Icoană pe lemn Sfântul Simion Aita Seacă mijlocul sec XIX MSR_132
190 MSR_187 Pictură icoană pe lemn Mântuitorul Deisis necunoscut mijlocul sec XIX MSR_187
191 MSR_188 Pictură icoană pe lemn Maica Domnului cu Pruncul Aita Mare mijlocul sec XIX MSR_188
192 MSR_189 Pictură icoană pe lemn Sfântul Nicolae Belin mijlocul sec XIX MSR_189
205 MSR_202 Pictură icoană pe lemn Maica Domnului cu Pruncul Aita Seacă mijlocul sec XIX MSR_202
195 MSR_192 Pictură icoană pe lemn Sf Nicolae Cernat mijlocul sec XIX MSR_192
222 MSR_219 Pictură icoană pe lemn Viaţa Mântuitorului Breţcu mijlocul sec XIX MSR_219
197 MSR_194 Pictură Icoană pe sticlă Botezul Domnului necunoscut mijlocul sec XIX MSR_194
198 MSR_195 Pictură icoană pe lemn Isus Pantocrator Ozun mijlocul sec XIX MSR_195
199 MSR_196 Pictură icoană pe pânză Sfânta Treime Sita Buzăului mijlocul sec XIX MSR_196
200 MSR_197 Pictură icoană pe sticlă Maica Domnului cu Pruncul necunoscut mijlocul sec XX MSR_197
201 MSR_198 Pictură icoană pe lemn Adormirea Maicii Domnului Belin mijlocul sec XIX MSR_198
202 MSR_199 Pictură icoană pe lemn Irecognoscibilă Păpăuţi mijlocul sec XIX MSR_199
194 MSR_191 Pictură icoană pe lemn Maica Domnului cu Pruncul Băcel mijlocul sec XIX MSR_191
78 MSR_75 Pictură Icoană pe lemn Mântuitorul Târgu Secuiesc a doua jumătate a sec. XVIII MSR_075
90 MSR_87 Pictură Icoană pe sticlă Maica Domnului Îndurerată Chichiş a doua jumătate a secolului al XIX-lea MSR_087
89 MSR_86 Pictură Icoană pe sticlă Sfântul Nicolae Dobolii de Jos a doua jumătate a secolului al XIX-lea MSR_086
88 MSR_85 Pictură Icoană pe sticlă Punerea în mormânt Dobârlău a doua jumătate a secolului al XIX-lea MSR_085
87 MSR_84 Pictură Icoană pe sticlă Maica Domnului Îndurerată Păpăuţi a doua jumătate a secolului al XIX-lea MSR_084
86 MSR_83 Pictură Icoană pe lemn Maica Domnului cu Pruncul Barcani a doua jumătate a secolului al XIX-lea MSR_083
85 MSR_82 Pictură Icoană pe lemn Sfântul Dimitrie Ozun a doua jumătate a secolului al XIX-lea MSR_082
84 MSR_81 Pictură Icoană pe lemn Maica Domnului cu Pruncul Ozun a doua jumătate a secolului al XIX-lea MSR_081
83 MSR_80 Pictură Triptic Sfântul Gheorghe/ Maica Domnului/ Sfinţii Constantin şi Elena Cernat a doua jumătate a secolului al XIX-lea MSR_080
82 MSR_79 Pictură Icoană pe lemn Sfântul Nicolae Păpăuţi prima jumătate a secolului al XIX-lea MSR_079
81 MSR_78 Pictură Icoană pe lemn Mântuitorul Isus Hristos Păpăuţi prima jumătate a secolului al XIX-lea MSR_078
65 MSR_62 Pictură Icoană pe lemn Botezul Domnului Băcel a doua jumătate a secolului al XIX MSR_062
79 MSR_76 Pictură Icoană pe lemn Sfântul Nicolae Ariuşd a doua jumătate a sec. XVIII MSR_076
170 MSR_167 Pictură Icoană pe sticlă Sfânta Paraschiva Dobârlău mijlocul sec XIX MSR_167
77 MSR_74 Pictură Icoană pe lemn Mântuitorul, Deisis Ozun 1803 MSR_074
76 MSR_73 Pictură Icoană pe lemn Maica Domnului cu Pruncul Aita Seacă a doua jumătate a secolului al XVIII MSR_073
75 MSR_72 Pictură Molinie Sfântul Ioan Turia a doua jumătate a secolului al XVIII MSR_072
74 MSR_71 Pictură Molinie Maica Domnului Turia a doua jumătate a secolului al XVIII MSR_071
73 MSR_70 Pictură Icoană pe lemn Adormirea Maicii Domnului Târgu Secuiesc a doua jumătate a secolului al XVIII MSR_070
138 MSR_135 Pictură Icoană pe lemn Înălţarea Domnului Târgu Secuiesc mijlocul sec XVIII MSR_135
71 MSR_68 Pictură Icoană pe sticlă Maica Domnului cu pruncul Baraolt a doua jumătate a secolului al XIX MSR_068
69 MSR_66 Pictură Icoană pe sticlă Maica Domnului şi Sfânta Elisabeta Baraolt a doua jumătate a secolului al XVIII MSR_066
68 MSR_65 Pictură Icoană pe sticlă Isus copil cu globul Păpăuţi a doua jumătate a secolului al XVIII MSR_065
67 MSR_64 Pictură Icoană pe lemn Maica Domnului cu Pruncul -Hodighitria Ariuşd a doua jumătate a secolului al XVIII MSR_064
66 MSR_63 Pictură Icoană pe lemn Răstignirea Domnului Belin a doua jumătate a secolului al XIX MSR_063
80 MSR_77 Pictură Icoană pe lemn Maica Domnului Târgu Secuiesc a doua jumătate a sec. XVIII MSR_077
181 MSR_178 Pictură Icoană pe sticlă Sfinţii Împăraţi Constantin şi Elena Belin mijlocul sec XIX MSR_178
241 MSR_238 Pictură icoană pe pânză Irecognoscibil necunoscut sec XIX MSR_238
240 MSR_237 Pictură icoană pe lemn Sfântul Nicolae Breţcu (?) mijlocul sec XIX MSR_237
238 MSR_235 Pictură Icoană pe lemn cu două feţe (de praznice) Sfinţii Împăraţi Constantin şi Elena / Sfântul Gheorghe necunoscut începutul sec XIX MSR_235
237 MSR_234 Pictură Icoană pe lemn cu două feţe (de praznice) Naşterea Mântuitorului / Sf Arhangheli Mihail şi Gavriil necunoscut sec XIX MSR_234
236 MSR_233 Pictură Icoană pe lemn cu două feţe (de praznice) Învierea Domnului / Sfântul Dimitrie Dobolii de Jos mijlocul sec XIX MSR_233
235 MSR_232 Pictură icoană pe lemn Sf Dumitru şi Sf Gheorghe Băcel mijlocul sec XIX MSR_232
234 MSR_231 Pictură icoană pe pânză Mântuitorul -Deisis Aita Seacă sec XX MSR_231
189 MSR_186 Pictură icoană pe lemn Isus Pantocrator Aita Mare mijlocul sec XIX MSR_186
188 MSR_185 Pictură icoană pe lemn Sfinţii Apostoli Petru şi Pavel Aita Mare mijlocul sec XIX MSR_185
187 MSR_184 Pictură icoană pe lemn Sfântul Nicolae Băcel mijlocul sec XIX MSR_184
184 MSR_181 Pictură tablou religios pe vinilin Sfânta Treime Ozun începutul sec XX MSR_181
91 MSR_88 Pictură Icoană pe sticlă Învierea Domnului Dobolii de Jos a doua jumătate a secolului al XIX-lea MSR_088
182 MSR_179 Pictură Icoană pe sticlă Patru Sfinţi Belin mijlocul sec XIX MSR_179
92 MSR_89 Pictură Icoană pe sticlă Maica Domnului cu Pruncul Ariuşd a doua jumătate a secolului al XIX-lea MSR_089
180 MSR_177 Pictură Icoană pe sticlă Maica Domnului îndurerată Băcel mijlocul sec XIX MSR_177
179 MSR_176 Pictură Icoană pe sticlă Iisus Hristos Pantocrator Baraolt mijlocul sec XIX MSR_176
178 MSR_175 Pictură Icoană pe sticlă Sfântul Nicolae Vârghiş mijlocul sec XIX MSR_175
177 MSR_174 Pictură Icoană pe sticlă Sfântul Nicolae Păpăuţi mijlocul sec XIX MSR_174
176 MSR_173 Pictură Icoană pe sticlă Sfinţii Trei Ierarhi Dobârlău mijlocul sec XIX MSR_173
175 MSR_172 Pictură Icoană pe sticlă Botezul Domnului Chichiş mijlocul sec XIX MSR_172
174 MSR_171 Pictură Icoană pe sticlă Sfânta Treime şi Maica Domnului Floroaia Mare mijlocul sec XIX MSR_171
173 MSR_170 Pictură Icoană pe lemn Maica Domnului cu Pruncul Floroaia Mare mijlocul sec XIX MSR_170
172 MSR_169 Pictură Icoană pe sticlă Maica Domnului cu Pruncul Vârghiş mijlocul sec XIX MSR_169
171 MSR_168 Pictură Icoană pe sticlă Sfânta Paraschiva Chichiş mijlocul sec XIX MSR_168
70 MSR_67 Pictură Icoană pe sticlă Răstignirea Mântuitorului Iisus Hristos Baraolt a doua jumătate a secolului al XVIII MSR_067
183 MSR_180 Pictură Icoană pe sticlă Sfântul Nicolae Ozun mijlocul sec XIX MSR_180
139 MSR_136 Pictură Icoană pe lemn Întrarea Maicii Domnului în biserică-Stretenia Târgu Secuiesc mijlocul sec XIX MSR_136
153 MSR_150 Pictură Icoană pe sticlă Maica Domnului îndurerată Băcel mijlocul sec XIX MSR_150
157 MSR_154 Pictură Icoană pe sticlă Maica Domnului cu Pruncul Păpăuţi mijlocul sec XIX MSR_154
155 MSR_152 Pictură Icoană pe sticlă Iisus Hristos Deisis Chichiş mijlocul sec XIX MSR_152
154 MSR_151 Pictură Icoană pe sticlă Sfântul Nicolae Iarăş mijlocul sec XIX MSR_151
136 MSR_133 Pictură Icoană pe lemn Schimbarea la Faţă Târgu Secuiesc mijlocul sec XIX MSR_133
64 MSR_61 Pictură Icoană pe lemn Sfânta Treime la Stejarul Mamvri Belin a doua jumătate a secolului al XIX MSR_061
72 MSR_69 Pictură Icoană pe lemn Mântuitorul Târgu Secuiesc 1828 MSR_069
152 MSR_149 Pictură Icoană pe sticlă Sf Gheorghe Baraolt mijlocul sec XIX MSR_149
151 MSR_148 Pictură Icoană pe sticlă Sfinţii Împăraţi Constantin şi Elena Barcani mijlocul sec XIX MSR_148
159 MSR_156 Pictură Icoană pe sticlă Maica Domnului Îndurerată Ariuşd mijlocul sec XIX MSR_156
93 MSR_90 Pictură Icoană pe sticlă Cina cea de Taină Dobolii de Jos a doua jumătate a secolului al XIX-lea MSR_090
158 MSR_155 Pictură Icoană pe sticlă Sfântul Nicolae Ozun mijlocul sec XIX MSR_155
141 MSR_138 Pictură Icoană pe lemn Botezul Domnului Târgu Secuiesc mijlocul sec XIX MSR_138
142 MSR_139 Pictură Icoană pe lemn Naşterea Maicii Domnului Târgu Secuiesc mijlocul sec XIX MSR_139
143 MSR_140 Pictură Icoană pe lemn Maica Domnului cu Pruncul în braţe Ariuşd mijlocul sec XIX MSR_140
144 MSR_141 Pictură Icoană pe lemn Sf. Nicolae necunoscut sfârşitul sec. XIX MSR_141
145 MSR_142 Pictură Icoană pe lemn Maica Domnului cu Pruncul Mărcuş mijlocul sec XIX MSR_142
150 MSR_147 Pictură Icoană pe sticlă Sf Vasile necunoscut mijlocul sec XIX MSR_147
149 MSR_146 Pictură Icoană pe sticlă Maica Domnului îndurerată Ariuşd mijlocul sec XIX MSR_146
148 MSR_145 Pictură Icoană pe sticlă Sfântul Dimitrie Belin mijlocul sec XIX MSR_145
147 MSR_144 Pictură Icoană pe lemn Iisus Hristos cu globul în mână Belin mijlocul sec XIX MSR_144
146 MSR_143 Pictură Icoană pe lemn Maica Domnului cu Pruncul Băcel mijlocul sec XIX MSR_143
137 MSR_134 Pictură Icoană pe lemn Adormirea Maicii Domnului Târgu Secuiesc mijlocul sec XIX MSR_134
169 MSR_166 Pictură Icoană pe sticlă Sfânta Paraschiva Vârghiş mijlocul sec XIX MSR_166
63 MSR_60 Pictură Icoană pe lemn Naşterea Domnului Băcel a doua jumătate a secolului al XIX MSR_060
62 MSR_59 Pictură Icoană pe lemn cu două feţe (de praznice) Sfântul Ioan Gură de Aur / Naşterea Domnului Chichiş a doua jumătate a secolului al XIX MSR_059
61 MSR_58 Pictură Icoană pe lemn cu două feţe (de praznice) Botezul Domnului / Sfinţii Arhangheli Chichiş a doua jumătate a secolului al XIX MSR_058
60 MSR_57 Pictură Icoană pe lemn Sfântul Ioan Botezătorul Băcel 1845: mai: 19 MSR_057
59 MSR_56 Pictură Icoană pe lemn Schimbarea la Faţă Băcel a doua jumătate a secolului al XIX MSR_056
58 MSR_55 Pictură Icoană pe lemn Naşterea Domnului Băcel a doua jumătate a secolului al XIX MSR_055
156 MSR_153 Pictură Icoană pe sticlă Sfântul Nicolae Chichiş mijlocul sec XIX MSR_153
56 MSR_53 Pictură Icoană pe lemn cu două feţe (de praznice) Înălţarea Domnului / Dumineca Floriilor Chichiş a doua jumătate a secolului al XIX MSR_053
160 MSR_157 Pictură Icoană pe lemn Sf Ioan Evanghelistul îndurerat Ariuşd mijlocul sec XIX MSR_157
168 MSR_165 Pictură Icoană pe sticlă Sfântul Nicolae Vârghiş mijlocul sec XIX MSR_165
164 MSR_161 Pictură Icoană pe sticlă Maica Domnului Îndurerată necunoscut mijlocul sec XIX MSR_164
161 MSR_158 Pictură Icoană pe lemn Buna Vestire Târgu Secuiesc mijlocul sec XIX MSR_158
162 MSR_159 Pictură Icoană pe lemn Sfinţii Arhangheli Mihail şi Gavril Zagon mijlocul sec XIX MSR_159
57 MSR_54 Pictură Icoană pe lemn Întâmpinarea Domnului (Stretenia) Băcel a doua jumătate a secolului al XIX MSR_054
163 MSR_160 Pictură Icoană pe sticlă Sfântul Haralambie Zagon 1797 MSR_160
167 MSR_164 Pictură Icoană pe lemn Sfântul Ioan Botezătorul Barcani mijlocul sec XIX MSR_164
165 MSR_162 Pictură Icoană pe lemn Sfântul Haralambie necunoscut mijlocul sec XIX MSR_162
166 MSR_163 Pictură Icoană pe sticlă Maica Domnului cu Pruncul necunoscut mijlocul sec XIX MSR_163